Høringer

Et forslag til lokalplan for den nye bydel på Søtorvet i Silkeborg kommer efter planen i 8 ugers høring i foråret 2017.

Hvis AP Pension og C.F. Møllers projekt om en ny bydel på Søtorvet i Silkeborg kan blive til virkelighed, er der brug for en ny lokalplan.

Projektets plan for bebyggelse stemmer desuden ikke overens med rammerne i den gældende kommuneplan, så der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

31. oktober 2016 godkendte Plan-, Klima- og Miljøudvalget, at planlægningen kunne gå i gang.

Fordi projektet er så væsentligt og omfattende, har der været 4 ugers forhøring i efteråret 2016, hvor borgerne kunne komme med ideer. Senere - når der er udarbejdet et forslag til en lokalplan - kommer forslaget i 8 ugers høring. Det sker efter planen i foråret 2017.

Plan-, Klima- og Miljøudvalget har efter forhøringen godkendt det videre arbejde med et kommuneplantillæg og en lokalplan for området ved Søtorvet  

Se kommentarer og ideer fra forhøringen