Nye veje skal være med til at håndtere trafikken

Silkeborg Kommune og AP Ejendomme har været gennem et meget stort regnearbejde for at sikre, at de nye veje kan håndtere både den nuværende og den fremtidige trafik til midtbyen, Søtorvet, Havnen og Papirfabrikken, når den nye bydel står færdig.

At udvide og flytte Christian 8.s Vej ligger allerede i budgettet som en del af kommunens overordnede trafikplan. Silkeborg Kommune vil flytte Christian 8.s Vej mod øst væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et nyt Museum Jorn.

To nye kryds erstatter Kvickly-krydset for skabe en bedre afvikling af trafikken. Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.

Samtidig bygger vi en ny vej fra Papirfabrikken. Vejen munder ud i et T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, dér hvor Kvickly ligger i dag.

Samlet betyder ændringerne en bedre afvikling af trafikken. Ændringerne kan også  håndtere den nuværende såvel som den forventede fremtidige trafik på vejene til og fra Midtbyen og de øvrige bydele.

Skitse over vejnettet på det nye Søtorv set fra oven