Tidsplan

Hvis alt forløber efter planen, kan der være byggestart i sensommeren 2018. Projektet bliver delt op i 3 faser.

1. etape er mellemstykket, hvor det nye Kvickly skal ligge. Når det nye Kvickly er færdigt, begynder arbejdet  på 2. etape mod Langsø, hvor Kvickly ligger i dag. 3. og sidste etape foregår i området, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag (ved ’Shell-krydset’). Projektet er stadig i planlægningsfasen, og det er derfor ikke muligt at sætte slutdato på.
Plan for byggeriet
  • 1. etape: Forventet byggestart i sensommeren 2018. AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet.
  • 2. etape: Kvickly flyttes, og det gamle Kvickly bliver revet ned, og 2. etape bygges.
  • 3. etape: Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape.
  • I forbindelse med byggeriet vil Silkeborg Kommune flytte Christian 8.s Vej væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et kommende museum Jorn.
Forventet tidsplan
  • Efterår 2016: Forhøring hvor borgerne kom med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Se kommentarer
  • Januar 2017: Plan-, miljø- og klimaudvalget behandler indkomne høringsvar 9. januar 2017
  • Forår 2017: Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kommer i offentlig høring.
  • Sommer 2017: Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt.
  • Silkeborg Kommune finder alternative løsninger i samarbejde med de foreninger m.v., som i dag bruger parkeringsarealerne, bl.a. Silkeborg Regatta og Bagagerumsmarkedet.