Tidsplan

Hvis alt forløber efter planen, kan byggeriet starte i september 2017. Arbejdet er delt op i 3 etaper.

1. etape er mellemstykket, hvor det nye Kvickly skal ligge. Når det nye Kvickly er færdigt, begynder arbejdet  på 2. etape mod Langsø, hvor Kvickly ligger i dag. 3. og sidste etape foregår i området, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag (ved ’Shell-krydset’).

Forventet tidsplan

  • Efterår 2016: Forhøring hvor der indkaldes idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Se kommentarer
  • Forår 2017: Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kommer i offentlig høring.
  • Sommer 2017: Lokalplan og kommuneplantillæg bliver vedtaget endeligt.
  • Silkeborg Kommune finder alternative løsninger sammen med de foreninger m.v., som i dag bruger parkeringsarealerne, blandt andet Silkeborg Regatta og Bagagerumsmarkedet.
Plan for byggeriet
  • 1. etape: Forventet byggestart september 2017. AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet.
  • 2. etape: Kvickly flytter, og det gamle Kvickly bliver revet ned, og 2. etape af byggeriet går i gang.
  • 3. etape: Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape.
  • I forbindelse med byggeriet vil Silkeborg Kommune flytte Christian 8.s Vej væk fra Silkeborg Langsø så der bliver plads til et kommende museum Jorn.