Fakta

Den nye bydel vil sikre liv og aktivitet i bymidten.

Området Søtorvet består i dag af store parkeringsarealer og veje, samt en stor Kvickly-butik og en Circle K-tankstation. Området ligger centralt og er et knudepunktet mellem Silkeborg Langsø, midtbyen, Papirfabrikken og Havnen.

Byrådet har gennem mange år ønsket en bedre sammenhæng mellem Torvet, Havnen og Papirfabrikken. Byrådet ønsker desuden at sikre liv og aktivitet i bymidten. Det sker blandt andet i form af byfortætning med nye boliger, hvor der i dag er parkeringspladser.

AP Pension bygger nu en ny bydel på Søtorvet i Silkeborg midtby. Den nye bydel er tegnet af C. F. Møller og rummer ca. 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line. 

Bebyggelsen kommer til at rumme 280 boliger, som er fordelt på otte punkthuse i forskellige højder, og under byparken etableres en stor dagligvarebutik, parkering, caféer, og der bliver amfitrapper og promenade langs Remstrup Å. Området består i dag af store parkeringsarealer, en stor Kvickly og en Circle K-tankstation.

Byggeriet er opdelt i tre etaper
Første etape: AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet. Planlægningen af arbejdet begynder i september 2017.
Anden etape: Kvickly flytter ind i den nye butik, og den gamle Kvickly rives ned, så 2. etape af bebyggelsen kan opføres.
Tredje etape: Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag.
Går alt efter planen og falder alle aftaler på plads, kan den nye bydel stå færdig i 2019.

Nye veje i bydelen
Den nye bydel ændrer vejene i området, så trafikafviklingen bliver bedre, og så vejene kan håndtere den forventede fremtidige trafik.
Det nuværende Kvickly-kryds ved Søvej og Christian 8.s Vej sløjfes.
Søvej føres i stedet ud i et nyt kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset bliver indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.
Der bygges en ny vej fra Papirfabrikken, som føres ud til et nyt T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, hvor Kvickly ligger i dag.
Christian 8.s Vej flyttes samtidig væk fra Silkeborg Langsø, så der dannes en grund til et nyt Museum Jorn ved Silkeborg Langsø.